National journals

2019

Spijker, J., Meeuwissen, J.A.C., Aalbers, S., van Avendonk, M., van Bon, M., Huson, A., … Bockting, C., Ruhé, H.G. (2019). De zorgstandaard Depressieve stoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 61, 112-120.


2016

Bockting, C.L.H., Van Rijsbergen, G. (2016). Monitoren op depressieve terugval na herstel van een recidiverende depressie: Kan het met gevoel? De Psycholoog, 51(2), 40-49.

Kok, G.D. & Bockting, C.L.H. (2016). Terugvalpreventie met E-health. De Psycholoog, 51(9), 34-41.

Van Rijsbergen, G. & Bockting, C.L.H. (2016). Cognitieve reactiviteit bij recidiverende depressie: veranderbare kwetsbaarheid? – Een stand van zaken. Tijdschrijft voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 49, 358-369.


2012

Bockting, C. L. H.  (2012). Depressie in de DSM-5. Psychopraktijk, 4, 29. doi:10.1007/s13170-012- 0072-6


2011

Elgersma, H. J., Bockting, C. L. H., & Kok, G. D. (2011). Terugvalpreventie bij depressie. Huisarts & Wetenschap, 54, 65-67. doi:10.1007/s12445-011-0040-0

Kok, G. D., van Rijsbergen, G. D., Elgersma, H. J., & Bockting, C. L. H.  (2011). Huidige behandeling depressie is weggegooid geld. Psychologie en Gezondheid, 39, 26-31.


2010

Bockting, C. L. H., Boerema, I., & Hermens, M. (2010). Multidisciplinaire Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een depressieve stoornis. GZ Psychologie, 1, 40-43.

Bockting C. L. H. (2010). Stemmingsstoornissen [Special issue]. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 1.

Meijer J., Bockting, C. L. H., Oosterink, A., & Burger, H. (2010). Zwanger en angstig of depressief, wat nu? Tijdschrift voor Gedragstherapie, 1, 5-15.

Bockting, C. L. H., & Oosterink, A. (2010). Preventie van terugval bij recidiverende depressie met cognitieve therapie. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 1, 35-59.


2009

Baas, K. D., Wittkampf, K. A., van Weert, H. C., Lucassen, P., Huyser, J., van den Hoogen, H., van de Lisdonk, E., Bindels, P., Bockting, C. L. H., Ruhé, E., & Schene, A. H. (2009). Screening op depressie in hoogrisicogroepen levert te weinig op. Huisarts & Wetenschap, 52, 269-74. doi:10.1007/bf03085639


2008

Doornbos, B., de Jonge, P., & Bockting, C. L. H.  (2008). Selectieve Publicatie van Antidepressiva Trials en de Invloed op Schijnbare Effectiviteit: Gevolgen voor Richtlijnen? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 25, 1406-1408.