Nascholing PCT

Depressie komt veel voor in onze bevolking. Het komt vaak voor dat mensen die hersteld zijn van een depressie, later toch opnieuw depressief worden. Daarom is het belangrijk dat mensen die ooit een depressie hebben gehad, aandacht besteden aan het voorkomen van een terugval in een depressie. Met het oog op het voorkomen van terugval onderzochten wij het effect van een specifieke preventieve cognitieve training (PCT) na herstel.

Wat is Preventieve Cognitieve Training?
De psychotherapeutische training bestaat uit 8 sessies, waarbij de therapeut aan de cliënt leert hoe hij terugval kan voorkomen (Bockting, 2009).

De deelnemers krijgen na iedere sessie opdrachten mee voor thuis. Aan het einde van de training heeft iedere deelnemer een persoonlijk preventieplan. Het doel van de training is dat de deelnemer minder vaak en minder snel terug zal vallen in een depressie. De training kan zowel in groepsvorm als individueel gegeven worden.

Voor begeleide zelfhulp via de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts is een aparte zelfhulpvariant beschikbaar.
Zie: Tussen dip en droom; durf te voelen, doorbreek je patronen (Bockting & van Valen, 2013)

Onderzoeksresultaten:
– Preventieve Cognitieve Training (acht sessies) biedt bescherming tegen terugval. Deze bescherming duurt zelfs van 2 tot 10 jaar.
– Het doorslikken van antidepressiva beschermt niet beter tegen terugval, dan het afbouwen van antidepressiva in combinatie met PCT.
– PCT geeft extra bescherming tegen terugval bij mensen die antidepressiva blijven gebruiken na herstel. Mensen die de wens hebben om antidepressiva te stoppen (6 maanden) na herstel en PCT krijgen dus niet slechter af dan mensen die antidepressiva doorslikken na herstel.
– Het beste resultaat krijg je met een combinatie van PCT (nadat u mogelijk al cognitieve gedragstherapie heeft gehad) en het doorslikken van antidepressiva na herstel.

De therapeuten
De psychotherapeutische training wordt gegeven door cognitieve gedragstherapeuten (en i.o.), gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen.

Nascholingsaanbod:
Bekijk de folder

Samenwerking met de depressievereniging
Wij werken samen met de Depressie Vereniging om meer inzicht te krijgen in de ervaringen met terugvalpreventie. Er is nog weinig bekend over hoe mensen met een depressie de terugvalpreventie ervaren. Daarom heeft de depressievereniging een enquête afgenomen om deze ervaringen in kaart te brengen. Een opvallend resultaat was dat veel cliënten aangaven dat er weinig aandacht was voor terugvalpreventie bij clinici. Wij hebben bijgedragen aan deze enquête en hebben de intentie om deze samen opnieuw te gaan afnemen. Op die manier verwerken wij kennis van ervaringsdeskundigen in de praktijk.