Depressie en terugvalpreventie

Informatie voor de patiënt

Depressie komt veel voor in onze bevolking. Het komt vaak voor dat mensen die hersteld zijn van een depressie, later toch opnieuw depressief worden. Daarom is het belangrijk dat mensen die ooit een depressie hebben gehad, aandacht besteden aan het voorkomen van een terugval in een depressie.

Preventieve Cognitieve Training

Zwangerschap en antidepressiva

Hersenonderzoek en terugvalpreventie

Preventieve Cognitieve Training (PCT)

Met het oog op het voorkomen van terugval onderzochten wij het effect van Preventieve Cognitieve Training (PCT).

Uit ons onderzoek blijkt het volgende:

– Preventieve Cognitieve Training (acht sessies) biedt bescherming tegen terugval. Deze bescherming duurt zelfs van 2 tot 10 jaar.
– Het doorslikken van antidepressiva beschermt niet beter tegen terugval, dan het afbouwen van antidepressiva in combinatie met PCT.
– PCT geeft extra bescherming tegen terugval bij mensen die antidepressiva blijven gebruiken na herstel. Mensen die de wens hebben om antidepressiva te stoppen (6 maanden) na herstel en PCT krijgen dus niet slechter af dan mensen die antidepressiva doorslikken na herstel.
– Het beste resultaat krijg je met een combinatie van PCT (nadat u mogelijk al cognitieve gedragstherapie heeft gehad) en het doorslikken van antidepressiva na herstel.

Wat is preventieve cognitieve training?
In de training bestaande uit 8 sessies, leert u wat u zelf kan doen om terugval te voorkomen.

Daarbij komen drie onderdelen aan bod:

1) we besteden aandacht aan beperkende denkpatronen en positieve denkpatronen,

2) we trainen het beter opslaan en terughalen van positieve gevoelens en ervaringen

3) er wordt een op maat gesneden preventieplan gemaakt. De deelnemers krijgen na iedere sessie opdrachten mee voor thuis. Deze opdrachten zijn erg belangrijk voor een succesvol verloop van de training. Iedere sessie worden de opdrachten besproken. Aan het einde van de training heeft iedere deelnemer een persoonlijk preventieplan. Hierin staat wat de deelnemer kan doen wanneer deze depressieve gevoelens of klachten ervaart. Het doel van de training is dat de deelnemer minder vaak en minder snel terug zal vallen in een depressie. De training kan zowel groepsvorm als individueel gegeven worden.

Voor begeleide zelfhulp via de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts is een aparte zelfhulpvariant beschikbaar. Zie daarvoor “Tussen dip en droom: durf te voelen, doorbreek je patronen” (Bockting & van Valen, 2013)

Lopend onderzoek:

Antidepressiva en zwangerschap
De Stop or Go studie is een onderzoek onder zwangere vrouwen die antidepressiva slikken om een nieuwe depressie te voorkomen. Wij vergelijken het begeleid afbouwen van antidepressiva met het doorslikken van antidepressiva. Ook bekijken we wat afbouwen of doorslikken van antidepressiva betekent voor het (ongeboren) kindje.

Meer informatie:

Marlies Brouwer
Onderzoeker Stop Or Go studie
06-39015419

Hersenonderzoek en terugvalpreventie
In dit onderzoek bestuderen we de mechanismen van terugvalpreventie bij depressie. Om de kwetsbaarheid voor terugval te begrijpen, vergelijken we hoe de hersenen van mensen die depressief zijn geweest emotionele informatie verwerken ten opzichte van mensen die dat nooit zijn geweest. We bestuderen hoe preventieve cognitieve therapie werkt en hoe het mogelijk de kans verkleint om terug te vallen in een nieuwe depressieve episode.

Meer informatie
www.depressiestudie.com